Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

31 Ocak 2018

Saruhanlı Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısı 2 Şubat 2018 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

    GÜNDEM MADDELERİ: 

  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.01.2018 tarih 39 sayılı “Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin Onayı “ile ilgili teklifi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.01.2018 tarih 38 sayılı “İlçemiz Belediyespor ve mahalli spor kulüplerine yardım şartları ve miktarları hakkında 201.2018 tarih ve 2 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi “ ile ilgili teklifi.
  • Fen İşleri Müdürlüğünün 01.2018 tarih ve 35 sayılı “Belediyemize ait 2 adet Sap Parçalama Makinası ile 1 adet 4 tonluk Gübre Dağıtma Makinasının İlçemiz Çiftçilerinin kullanımına sunulmak üzere Saruhanlı Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına tahsis talebi ” ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 29.01.2018 tarih ve 756-35 sayılı “Mülkiyeti Belediyemiz ile hisseli Koldere Mahallesinde tapunun 5540, 5539,5538 ve 5537 parsellerin takas veya satış işlemlerinin yapılabilmesi için encümene yetki verilmesi ” ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 29.01.2018 tarih ve 756-34 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Büyükbelen Mahallesinde tapunun 2182 parselinde kayıtlı 4.422 m2 lik zeytinli tarla vasıflı taşınmazın üzerinde İçmesuyu deposu bulunduğundan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 09.01.2018 tarih ve 1126 sayılı talepleri doğrultusunda ilgili parselin 5393 sayılı kanunun 18. ve 75. maddelerine göre tahsisi ” ile ilgili teklifi