Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

28 Ocak 2019

Saruhanlı Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereğince, Şubat ayı olağan toplantısı 01 Şubat 2019 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 GÜNDEM MADDELERİ: 

 1- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.01.2019 tarih  224 sayılı “3402 sayılı Kadastro Kanununa göre yapılacak kadastro çalışmaları için Bilirkişi Seçimi “ hakkındakii teklifi.

2-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.01.2019 tarih 24 sayılı “İlçemiz Belediyespor ve mahalli spor kulüplerine yardım şartları ve miktarları hakkında 25.01.2019 tarih ve 1 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi” ile ilgili teklifi.

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.01.2019 tarih ve 98 sayılıİlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi, 2522 ve 111 nolu parsellerinde yapılan ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2016 tarih ve 87 sayılı kararı ile onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 24.12.2018 tarih ve E.107177 sayılı yazılarında, İzmir-Manisa 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 7.19 maddesine aykırılık teşkil ettiği belirtildiğinden, Belediye Meclisimizin 06.11.2015 tarih ve 159 sayılı kararının iptal edilmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.01.2019 tarih ve 1 sayılı raporunun görüşülmesi ile ilgili” teklifi.

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.01.2019 tarih ve 99 sayılıSedat KIRDAĞ’ın İlçemiz Paşaköy Mahallesi tapunun 155 ada 6,7,8,12,13 ve 14 nolu parsellerinde, Engelli Bakım Merkezi yapılabilmesi için, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği yapmak ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından eş zamanlı onaylanması için, 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği onama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi talebi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.01.2019 tarih ve 2 sayılı raporunun görüşülmesi ile ilgili” teklifi.