Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

02 Şubat 2016

Saruhanlı Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereğince, Şubat ayı olağan toplantısı 05 Şubat 2016 Cuma günü saat 15.00’da Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ: 

  • Başkanlık Makamının01.2016 tarih 1 sayılı “İlçemiz Belediye spor ve mahalli spor kulüplerine yardım şartları ve miktarının görüşülmesi” ile ilgili teklifi.
  • Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.01.2016 tarih 264 sayılı “Dolu Kadro Değişiklik Cetvellerinin onayı” ile ilgili teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün01.2016 tarih 174 sayılı “İlçemiz merkez Cumhuriyet Mahallesi 1977 ve 11072 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisince onaylandığından, onaylanan Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği” ile ilgili teklifi.
  • - Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.2016 tarih 20 sayılı,Belediyemizin ihtiyacı olan Adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama Aracı,1 adet ekskavatör ve 1 adet Büyük Asfalt Silindiri temininde kullanılmak üzere İller Bankası veya yurtiçi/yurtdışı finans kuruluşlarından kredi kullanabilmesi hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi” ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 26.01.2016 tarih ve 12 sayılı “ Atatürk Mahallesi, tapunun 12140 parselinde kayıtlı 960,00m2 kargir ev iki dükkan avlulu ev ve arsası vasıflı taşınmazdaki 62,18 m2 belediye hissesinin satışı” ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 26.01.2016 tarih ve 13 sayılı “ Dilek mahallesi tapunun 617 parselinde kayıtlı bulunan 2.795,71m2 avlulu ev ve arsa vasıflı taşınmazdaki 15,73 m20 Belediye hissesinin satışı” ile ilgili teklifi.
  • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 26.01.2016 tarih ve 14 sayılı “Mütevelli mahallesi Tapunun 3475 parselinde kayıtlı 1.214,19m2 avlulu ev ve arsa vasıflı taşınmazdaki 8,90 m2 Belediye hissesinin satışı” ile ilgili teklifi.