Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

30 Ocak 2020

Saruhanlı Belediye Meclisi,  Şubat ayı olağan toplantısı 07 Şubat 2020 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Üzüm Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Belediye Başkanlığı’nın 13.01.2020 tarih 9 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” teki (II)  sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik cetvelinin onaylanması,  yeni oluşturulan  bu kadrolarda  kadro unvanları karşılık gösterilmek suretiyle kısmi zamanlı ve tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması,  2020 yılında istihdam edilecek  sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerin belirlenmesi ” ile ilgili teklifi.

2-Belediye Başkanlığı’nın 29.01.2019 tarih ve 16 sayılı “ Bursa Nilüfer Belediyesi ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin p bendi gereğince Kardeş Kent İlişkisi Kurulması” ile ilgili teklifi.

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.01.2020 tarih 95 sayılı “ İlçemiz Koldere mahallesi Hürriyet Caddesinin isminin, Cengiz ERGÜN Caddesi olarak değiştirilmesi” ile ilgili teklifi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.01.2020 tarih ve 94 sayılı “İlçemiz Merkez Kurtuluş mahallesi tapunun 12518 parselinde kayıtlı mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine  ait taşınmazın bulunduğu alanda İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi” ile ilgili teklifi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.01.2020 tarih ve 93 sayılı “İlçemiz  Merkez İstasyon mahallesi tapunun 9976 parselinde kayıtlı mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine  ait taşınmazın bulunduğu alanda İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi” ile ilgili teklifi.

6- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 16.01.2020  tarih 38 sayılı “İlçemiz Çakmaklı Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 718 ve 719 parseller üzerinde peyzaj proje çalışması yapılması” ile ilgili  teklifi.

7- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 16.01.2020 tarih ve 37 sayılı “İlçemiz sınırları içerisinde altyapı kuruluşlarınca yapılan kazılar neticesinde oluşan taş tamiratlarının tarafımızca yapılabilmesi” ile ilgili teklifi.

8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.01.2020 tarih ve 56 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Develi mahallesinde 0/738 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın 05.09.2014 tarih ve 79 numaralı meclis kararında 701 m2 olarak yanlış yazılmış olup, yüz ölçümünün 675 m2 olarak düzeltilmesi” ile ilgili teklifi.

9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.01.2020 tarih ve 58 sayılı “Belediyemiz gelir getirici kaynaklarını arttırmak amacıyla, ilçemiz sınırları dahilinde GSM operatörlerinin tahsil edilmeyen kamu alacaklarının tahsili için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. Maddesinin (i) bendine istinaden pazarlık usulünde ihaleye çıkarılması için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi” ile ilgili teklifi.

10- Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 29.01.2020 tarih ve 15 sayılı “29.01.2020 tarih ve 01 nolu Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi” ile ilgili teklifi.