Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Taşınmaz Satış İhalesi

19 Haziran 2019
İLAN
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019  YILI TAŞINMAZ SATIŞI İHALESİ
SIRA
NO
MAHALLE ADA / PARSEL NO CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ
(M2)
MUHAMMEN
BEDEL
DEPOZİTO TUTARI
(ihale Teminatı)
GEÇİCİ
TEMİNAT TUTARI
İHALE YERİ İHALE TARİHİ İHALE
SAATİ
1 KAYIŞLAR 0 ADA/ 893 ARSA 494,00 M2 100.000,00 TL 5.000,00 TL 3.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 09.07.2019 11:00
2 KAYIŞLAR 0 ADA/ 685 ARSA 312,00 M2 35.000,00 TL 5.000,00 TL 1.100,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 09.07.2019 11:10
3 KOYUNCU 0 ADA/ 329 TARLA 550,00 M2 15.000,00 TL 5.000,00 TL 500,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 09.07.2019 11:20
İhale Şartnamesi 100,00TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir.
İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Nüfus Kayıt Örneği,  İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı, Banka Iban numarası,  %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz,Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz,  Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur.
İhalenin herhangi bir nedenle yapılmaması halinde 26/07/2019 Cuma günü aynı saat ve şartlarda tekrar yapılacaktır.
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI