MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

Saruhanlı Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı 04 Mart 2022 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Sosyal Tesisler Halk Kafe’ de yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.02.2022 tarih ve 8490 sayılı yazısı “Belediyemiz görev alanına giren konularla ilgili her türlü alınacak araç, gereç malzeme , hizmet alımı ve yatırım konularında harcama yapılabilmesi için İller Bankası veya yurtiçi / yurtdışı finans kuruluşlarından kredi kullanılması ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunun 11.02.2022 tarih ve 2 sayılı raporunun görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2022 tarih ve 8554 sayılı yazısı “ İlçemiz Merkez Saruhan Mahallesi Cengiz Topel Caddesi , Pazar Yeri Sokak, İmam Hatip Lisesi ve DSİ Kanalı arasında bulunan ve yaklaşık 11 yıldır mahkemesi devam eden imar adalarında; mahkemenin plan yapılaşma şartları da dikkate alınarak planlanmasına yönelik İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 10.02.2022 tarih ve 4 sayılı raporunun görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2022 tarih ve 8553 sayılı yazısı “İlçemiz Paşaköy Mahallesi 205 adanın cephe aldığı yollar incelendiğinde; iki farklı yapılaşma şartı getirildiğinden mevcut teşekkül de dikkate alınarak yapılaşma yoğunluğu değiştirilmeden yapılaşma şartlarının düzenlenmesine yönelik planlamanın yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 10.02.2022 tarih ve 5 sayılı raporunun görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2022 tarih ve 8555 sayılı yazısı “ İlçemiz Merkez Cengiz Topel Mahallesinde Sosyal Tesis Alanı ihtiyacı olmasından dolayı 191 ada 1 parsel ve 12574 parsel sayılı taşınmaz etrafının ihtiyaca yönelik planlanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 10.02.2022 tarih ve 6 sayılı raporunun görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2022 tarih ve 8556 sayılı yazısı “ İlçemiz Merkez Çetin Emeç sokak isminin yer aldığı diğer sokaklarda sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 10.02.2022 tarih ve 7 sayılı raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2022 tarih ve 8557 sayılı yazısı “ İlçemiz Merkez Atatürk Mahallesi Talat Gencer Sokakta bulunan parka isim verilmesi” hakkındaki teklifi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2022 tarih ve 8558 sayılı yazısı “İlçemiz Merkez Yılmaz Mahallesi ve Şehitler Mahallesini kapsayan meydan çevresi, Atatürk Caddesi yapılaşma yoğunluğu ile mevcut yola göre imar planının uyumlu hale getirilmesi, imar planında sağlık tesisi olarak planlanan alanın ve etrafının ihtiyacına yönelik imar planı değişikliğinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2022 tarih ve 8559 sayılı yazısı “ İlçemiz Merkez Cengiz Topel Mahallesi DSİ kanalı, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Sarıkız Sulama Birliği ve yeni hastane alanı arasında bulunan alanda mahalle alanı ihtiyaçlarına ve lise eğitim alanı ihtiyacına yönelik imar planı değişikliğinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

9-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23.02.2022 tarih ve 8487 sayılı yazısı“ Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Azimli Mahallesi 461 Parselde kayıtlı 46.097,89 m2 Arsa vasıflı taşınmazın 10 yıl süre ile kiralanması ” hakkındaki teklifi.

10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23.02.2022 tarih ve 8488 sayılı yazısı “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 201 ada 6 Parselde kayıtlı 480,12 m2 Arsa vasıflı taşınmazın 10 yıl süre ile kiralanması ” hakkındaki teklifi.

11-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23.02.2022 tarih ve 8364 sayılı yazısı“ İlçemiz Çepnimuradiye mahallesi tapunun 0 ada 649 parselinde kayıtlı Maliye Hazine ile hisseli olduğumuz 4864,48 m2 ‘ lik Avlulu İlkokul Binası ve Arsa vasıflı taşınmazdaki 1261,58 m2 ‘ lik Belediye Hissesini okul yapılması şartıyla Milli Eğitim Bakanlığına süresiz tahsis edilmesi” hakkındaki teklifi.

12-Zabıta Müdürlüğü’nün 28.02.2022 tarih ve 8587 sayılı yazısı “İlçemiz Kapalı Pazaryeri Manav Bölümü D bloklarının yarı açık 4 ve 6 nolu reyonların alıcısı çıkan pazarcı esnafına verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.02.2022 tarih ve 3 sayılı raporunun görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

13-Zabıta Müdürlüğü’nün 28.02.2022 tarih ve 8586 sayılı yazısı “İlçemiz Merkez Kapalı Pazaryerinde bulunan Esnafların kullandığı Elektrik ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.02.2022 tarih ve 4 sayılı raporunun görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

14-Zabıta Müdürlüğü’nün 28.01.2022 tarih ve 8588 sayılı yazısı “ Akhisar Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odasının 25.02.2022 tarihli dilekçesinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

15- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 31.01.2022 tarih ve 7958 sayılı yazısı “ 2022 Yılı Kazı izni ücret tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.02.2022 tarih ve 5 sayılı raporunun görüşülmesi ” hakkında teklifi.

16-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.02.2022 tarih ve sayılı yazısı “22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” teki (II) sayılı sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli, (III) sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin onaylanması” hakkında teklifi.