NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

1. Başkanlık Makamının 21.03.2022 tarih ve 9071 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2021 yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.03.2022 tarih ve 9165 sayılı “Saruhanlı Belediye Başkanlığının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince 2021 yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunması” hakkında teklifi.

3. Başkanlık Makamının 23.03.2022 tarih ve 9159 sayılı “5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin p bendi uyarınca İzmir ili Çiğli İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulması” hakkındaki teklifi.

4. Başkanlık Makamının 21.03.2022 tarih ve 9070 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine istinaden ihtisas Komisyonları oluşturulması ve seçimi” hakkındaki teklifi.

a) Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi.
b) İmar Komisyonu Seçimi.
c) Hukuk Komisyonu seçimi.
d) Kent Estetiği Komisyonu seçimi.
e) Esnaf-Ticaret-Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçimi.
f) Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu seçimi

5- Başkanlık Makamının 21.03.2022 tarih ve 9069 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine gereğince gizli oyla Encümen Üyeleri seçimi” hakkındaki teklifi.

6- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.03.2022 tarih ve 9164 sayılı “ Belediye Meclisimizin 04/03/2022 tarihli Meclis toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Mahalle Düğün Salonlarından Ücret Tarifesi belirlenmeyen, Kayışlar, Lütfiye, Adiloba ve Paşaköy Düğün Salonlarının ücret tarifesi belirlenmiş olup, Plan Bütçe Komisyon Kararının görüşülmesi ” hakkında teklifi.

7- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 24.03.2022 tarih ve 9178 sayılı “ İlçemiz Gümülceli Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 194 ada 6 parselde bulunan Gümülceli Mahallesi Çarşı Camii’nin bahçesindeki dernek binası ve misafirhanenin tamirat ve tadilatı ile caminin giriş kısmı sağ tarafında bulunan alana imam odası yapılması talebi ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddeye istinaden Belediyemizce dernek binası ve misafirhanenin tamirat ve tadilatı ile imam odası yapılması talebi ” hakkında teklifi.

8-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 23.03.2022 tarih ve 9126 sayılı “ Belediye Meclisimizin 01.10.2021 tarih ve 77 sayılı kararında bulunan mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Appak mahallesi tapunun (eski) 965 parselindeki taşınmaz yapılan ifraz sonucu 0 ada 1137 ve 0 ada 1138 parsel olarak değişmiştir; Ayrıca mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Halitpaşa mahallesi tapunun 211 ada 17 parselinde kayıtlı taşınmazda da yapılan ifraz sonucu oluşan 211 ada 17 parselin satışı” hakkındaki teklifi.

9-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 15.03.2022 tarih ve 8959 sayılı “ İlçemiz Adiloba mahallesi tapunun 4 Ada 1 parsel ve 0 Ada 1148 parselinde bulunan, Harita Mühendisi Güven DEMİRŞAH tarafından yapılan tevhid ve ifraz işlemi sonucu oluşan yeni parsellerin Ek’te Beyannamede B harfi ile gösterilen alanda Saruhanlı Belediyesi’ne, C harfi ile gösterilen alanda Maliye Hazine’si adına Taksim Sözleşmesi yapılması” hakkındaki teklifi.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.03.2022 tarih ve 9175 sayılı “İlçemiz Merkez Saruhan Mahallesi Cengiz Topel Caddesi, Pazar Yeri Sokak, İmam Hatip Lisesi ve DSİ Kanalı arasında bulunan ve yaklaşık 11 yıldır mahkemesi devam eden imar adalarında; mahkemenin plan yapılaşma şartları da dikkate alınarak planlanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 10.03.2022 tarih ve 8 sayılı raporunun görüşülmesi ” hakkında teklifi.

11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.03.2022 tarih ve 9176 sayılı “ İlçemiz Merkez Yılmaz Mahallesi ve Şehitler Mahallesini kapsayan meydan çevresi, Atatürk Caddesi yapılaşma yoğunluğu ile mevcut yola göre imar planının uyumlu hale getirilmesi, imar planında sağlık tesisi olarak planlanan alanın ve etrafının ihtiyacına yönelik planlanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 10.03.2022 tarih ve 9 sayılı raporunun görüşülmesi ” hakkında teklifi.

12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.03.2022 tarih ve 9177 sayılı “İlçemiz Merkez Cengiz Topel Mahallesi DSİ kanalı, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Sarıkız Sulama Birliği ve yeni hastane alanı arasında bulunan alanda mahalle alanı ihtiyaçlarına ve lise eğitim alanı ihtiyacına yönelik planlanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 10.03.2022 tarih ve 10 sayılı raporunun görüşülmesi ” hakkında teklifi.

13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.03.2022 tarih ve 9197 sayılı “İlçemiz Gökçeköy Mahallesi, 1388 ve 1389 parsel sayılı taşınmazlarda mahalle ihtiyacına yönelik hazırlanacak olan imar planı değişikliğinin görüşülmesi” hakkında teklifi.