Logo

İddialar Asılsız, Amaçları Bizi Karalamak

13 Eylül 2019

Başkan Bilgin Konuştu;

İddialar Asılsız, Amaçları Bizi Karalamak

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, şahsını hedef alır şekilde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Bu iddiaların temelinde, hakkaniyet ve vicdan değil, siyasi hazımsızlık yatmaktadır” dedi.

Başkan Bilgin, makamında düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında yapılan bazı haberlerde ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler  Seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti’den oluşan Millet İttifakının, halkın teveccühüne mazhar olarak ülke çapında büyük bir başarıya imza attığını belirten Bilgin, bu başarının bir parçasının da Saruhanlı Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkan netice olduğunu kaydetti.

Seçimlerden bugüne kadar geçen sürede, halkın kendilerine gösterdiği teveccühü sindiremeyen, ısrarla halkın iradesinin tüm iradelerden üstün olduğunu kabul etmek istemeyen kişi ve grupların, haksız ve hukuksuz faaliyetlere başladıklarını belirten Bilgin, şöyle dedi;

“Bu faaliyetler kapsamında bazı mecralarda şahsımı hedef alır şekilde; “Saruhanlı Belediyesi’nde haksız işten çıkarmalar yaşandığı”, “geçmiş dönemde işe alınan çalışanların çıkışlarının yapıldığı”, “ayak oyunlarıyla istifaya zorlamalar olduğu”, “işten çıkarılanların yerine belediye şirketine yönetime yakın kişilerin işe alındığı”, “belediye şirketinde işe alınanların çalışmadan para aldığı”, “inşaatlarıma hukuka aykırı şekilde belediyeden ruhsat aldığım”, “belediye tarafından düzenlenecek festivallerde tam ve serbest rekabetin sağlanmadığı” gibi iddialar dile getirilmiştir.

Yukarıda da ifade ettiğim üzere; bu iddiaların temelinde, hakkaniyet ve vicdan değil siyasi hazımsızlık yatmaktadır. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”

Çalışma arkadaşlarımla birlikte göreve geldiğimiz günden bu yana; gerek Saruhanlı Belediyesi’nde gerek belediye şirketinde, performansından memnun olunan, çalışan, üreten, vatandaşa hizmet eden ne memur, ne işçi, ne sözleşmeli personel ne de farklı statüde hiçbir arkadaşın işine son verilmemiştir, ilişiği kesilmemiştir. Buna rağmen, emeklilik hakkı kazandığı için işten ayrılan, bu yönde dilekçe veren çalışanlar bile, adeta tarafımızca işten çıkarılmış gibi lanse edilmeye çalışılmıştır. Bu yönde Manisa Valiliği’ne verilen dilekçelere tarafımızdan gerekli açıklama yapılmış ve konunun esası anlatılmıştır.

Saruhanlı Belediye Başkanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun emrettiği gibi; şeffaf, hukuka saygılı, hesap verebilir, verimli belediyecilik ilke ve esasları uyarınca iş yapmakta, işlem ve eylem tesis etmektedir.    

Faaliyetlerdeki temel esas; “kamu yararı” olup, kamu kaynağının verimli elde edilmesi ve verimli harcanması için tüm analizler itinayla yapılmakta ve maksimum fayda hedefi uyarınca çalışma programları hazırlanmaktadır.

Bu çalışma programlarına uyulması, belediyelerin ana prensibi olan “mahalli ve müşterek ihtiyaçların giderilmesi” açısından vazgeçilmez olup, “kişisel konfor ve menfaatleri zarar görenlerin” haksız eleştirilerine muhatap olmamak adına ilke ve prensiplerden ödün verilmesi de düşünülemez.

Bu saiklerle, dün olduğu gibi bugün ve yarın da; halkın memnuniyeti için, performans esaslı personel rejimine devam edilecek, hukuk kapsamında yer değiştirme, görevlendirme tasarruflarında bulunulabilecektir.

Başkanlığım döneminde, inşaatlarıma ilişkin olarak Saruhanlı Belediyesi’nden almış olduğum hiçbir ruhsat söz konusu değildir. Her dakika göz önünde olan, her tasarrufu dikkatle izlenen bir belediye başkanı olarak, yasalara aykırı hiçbir tasarrufumun olması da düşünülemez.

Belediyemizde yapılmış ve yapılacak olan, gerek 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gerekse de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki tüm ihaleler, yasalarla belirlenen ilke ve standartlara tabiidir. Ayrık bir uygulama ve düşünce söz konusu değildir.  

Saruhanlı Belediyesi’nin, belediye şirketinin ve Saruhanlılar’ın haklarını korumak adına, haksız ve hukuksuz açıklamalara erişimin engellenmesi için gerekli başvurular adli makamlara yapılmıştır ve yapılmaya devam edilecektir. Düzeltme ve cevap hakkının kullanılması adına, noterlik vasıtasıyla gerekli ihtarnameler gönderilmiştir ve gönderilmeye devam edilecektir. Basın ve kamuoyunun, “bilgi alma ve gerçeklere erişim hakkı” çerçevesinde her haksız ve hukuksuz saldırıya karşı gerekli açıklamalar yapılacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nu ihlal eden haksız eylemler hakkında, gerekli başvurular tarafımızdan ve ilgililerce titizlikle yapılacaktır. Bunun yanı sıra; şeref ve haysiyetimize karşı yapılacak her haksız ve hukuksuz saldırıya karşı, bağımsız yargı organları nezdinde tüm girişimler mutlak bir kararlılıkla yapılacaktır.”

SARBEL’DEN İDDİALARA YANIT

Öte yandan Saruhanlı Belediyesine bağlı Sarbel Danışmanlık Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Taahhüt Akaryakıt Turizm Ulaşım Basın Enerji Sanayi A.Ş. (SARBEL) hakkında ortaya atılan asılsız iddialara da yanıt verildi.

SARBEL A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbil, iddialara ilişkin şunları söyledi;       

“Şirketimizi hedef alır şekilde bazı internet sitelerinde çıkan “Saruhanlı Belediyesi’nde haksız işten çıkarmalar yaşandığı”, “geçmiş dönemde işe alınan çalışanların çıkışlarının yapıldığı”, “ayak oyunlarıyla istifaya zorlamalar olduğu”, “işten çıkarılanların yerine belediye şirketine yönetime yakın kişilerin işe alındığı”, “belediye şirketinde işe alınanların çalışmadan para aldığı” gibi iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Şirketimizde, performansından memnun olunan, çalışan, üreten, vatandaşa hizmet eden hiçbir arkadaşın işine son verilmemiştir, ilişiği kesilmemiştir.

Şirketimizde, çalışmadan, üretmeden, alın terini dökmeden maaş alan hiçbir personel söz konusu değildir ve olamaz. 

Şirketimizin ve Saruhanlılar’ın haklarını korumak adına, haksız ve hukuksuz açıklamalara erişimin engellenmesi için gerekli başvurular adli makamlara yapılmıştır ve yapılmaya devam edilecektir. Düzeltme ve cevap hakkının kullanılması adına, noterlik vasıtasıyla gerekli ihtarnameler gönderilmiştir ve gönderilmeye devam edilecektir. Basın ve kamuoyunun, “bilgi alma ve gerçeklere erişim hakkı” çerçevesinde her haksız ve hukuksuz saldırıya karşı gerekli açıklamalar yapılacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nu ihlal eden haksız eylemler hakkında, gerekli başvurular tarafımızdan ve ilgililerce titizlikle yapılacaktır. Bunun yanı sıra; şirketimizin kamuoyunda nezdindeki güvenilirliğine karşı yapılacak her haksız ve hukuksuz saldırıya karşı, bağımsız yargı organları nezdinde tüm girişimler mutlak bir kararlılıkla yapılacaktır.