İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Duyuru

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI TUTANAĞI

İlçemiz, Saruhan Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, Pazar Yeri Sokak, İmam Hatip Lisesi ve DSİ Kanalı arasında kalan alanda 'Konut Alanı', 'Kültürel Tesis Alanı', 'Park Alanı' ve 'Otopark Alanı' olarak düzenlenip hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 16.10.2023 tarih ve 2023/889 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince, 20.11.2023 tarihinde (20.11.2023 - 20.12.2023) 1 ay süreyle, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

İlanen Duyurulur.