İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Duyuru

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI TUTANAĞI

İlçemiz, Hacırahmanlı Mahallesi, tapunun 209 ada 5 parselinde yapılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 16.10.2023 tarih ve 2023/888 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince, 20.11.2023 tarihinde (20.11.2023 - 20.12.2023) 1 ay süreyle, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

İlanen Duyurulur.