Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Temmuz ayı Meclis Toplantısı 05.07.2024 Cuma günü Saat: 15:00' da Serdar YARALI Kültür Merkezinde yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ:

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün : 28.06.2024 tarih ve 24414 sayılı yazısı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikteki (II) sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin onaylanması” hakkındaki teklifi.

2- Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün : 28.06.2024 tarih ve 28412 sayılı yazısı “İlçemiz Azimli Mahallesi tapunun 217 parselinin 75.000 m2 lik kısmına ve Büyükbelen Mahallesi 146 ada 43 parselin 90.000 m2 lik kısmına ekilip elde edilen 6230 kg buğdayın ayrıca 2023 yılından kalan 480 kg buğdayın  Belediye Meclisimizce değerlendirilmesi ” hakkındaki teklifi.

3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün : 27.06.2024 tarih 28403 sayılı yazısı ‘’ İlçemiz Mütevelli Mahallesinde bulunan mülkiyetleri Maliye Hazinesi ve Belediyemiz ile hisseli tapunun 125 ada 1 parsel 126 ada 1 parsel 127 ada 1 parsel Koldere Mahallesi 111 ada 1 parselde bulunan Maliye Hazine ait Hisseye karşılık olarak mülkiyeti Belediyemiz ile Maliye Hazinesi arasında olan Çepnimuradiye Mahallesi 649 parsel ve saruhanlı Merkezde bulunan 321 ada 7 parsel , 12342 parsellerdeki belediye hisseleri ile ilçe merkezinde mülkiyetlerinin tamamı belediyemize ait olan 12630, 12663, 1950 ve 254 ada 8 parsellerinde kayıtlı taşınmazların takas edilmesi ‘’hakkındaki teklifi.

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.07.2024 tarih  28470 sayılı yazısı “ İlçemiz Merkez Saruhan Mahallesi 272 ada 1 parselin güneyindeki park alanında bölge ihtiyacını karşılamak için GDZ Elektrik A.Ş. tarafından hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişkliği ile ilgili 10.06.2024 tarih ve 5 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.07.2024 tarih 28471 sayılı yazısı “ İlçemiz Merkez 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notlarında otopark alanları ve uygulamaya ilişkin ilgili hükümlerin belirlenmesi ile ilgili 10.06.2024 tarih ve 6 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.07.2024 tarih  28473 sayılı yazısı “ İlçemiz Merkez 6307,11911 ve 9202 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 19.02.2024 tarih ve 2024/159 sayı ile Manisa Büyükşehir Belediyesince onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 10.06.2024 tarih ve 7 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.07.2024 tarih 28474 sayılı yazısı “ İlçemiz Merkez 7188, 7219 parseller ve tescil harici alanda 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili 10.06.2024 tarih ve 8 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi  ” hakkındaki teklifi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.07.2024 tarih 28475 sayılı yazısı “İlçemiz Merkez Kurtuluş ve Yılmaz Mahallesi birleşimindeki alanda, mevcut yapılaşmaya ve mahalle ihtiyacına yönelik 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili 10.06.2024 tarih ve 9 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.07.2024 tarih 28476 sayılı yazısı “İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi 121 ada 39 parselde inşaat başlayacağından dolayı sokaklara sokak ismi verilmesi ile ilgili 10.06.2024 tarih ve 10 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.07.2024 tarih 28478 sayılı yazısı “İlçemiz Paşaköy Mahallesi 210 ada 83 parselde bulunan park alanına park ismi verilmesi ile ilgili 10.06.2024 tarih ve 11 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.07.2024 tarih 28479 sayılı yazısı “ İlçemiz Merkez 12217 ve 12218 parsel sayılı taşınmazlarda 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili 10.06.2024 tarih ve 12 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.07.2024 tarih 28480 sayılı yazısı “İlçemiz Merkez 9303 parsel sayılı taşınmazda bölge ihtiyacını karşılamak için GDZ Elektrik A.Ş. tarafından hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 10.06.2024 tarih ve 13 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.