PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

İlçemiz, Mütevelli Mahallesi sınırları içinde, 1 adet trafo alanı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 08.06.2021 tarih ve 346 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince, 21.10.2021 tarihinde (21.10.2021 – 19.11.2021) otuz gün süreyle, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde (www.saruhanli.bel.tr) eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.