Saruhanlı İlçesi Kurban Hizmetleri Komisyon Kararı

Saruhanlı İlçesi Kurban Hizmetleri Komisyonu 20/06/2022 Pazartesi günü saat 10:00'da Komisyon Başkanı İlçe Kaymakamı Necmettin YALINALP'in başkanlığında Kaymakamlık Makamında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların alım-satım ve kesim aşamalarında genel hijyen konularında hassasiyet gösterilecektir.

2- İlçemizde Kurban satış yeri olarak İzmir-Istanbul yolu üzeri Saruhanlı girişi İzci Petrol yanı ve arkasındaki boş alan tespit edilmiştir.

3- Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinin 21.06.2022 tarihli ve E-78961664-91244-2022061716423882060 sayılı yazısı ile Büyükbaş ve Küçükbaş kurbanlıkların alım-satım yeri olarak Belediye tarafından belirlenen İzmir-İstanbul yolu üzeri Saruhanlı girişi İzci Petrol yanı ve arkasındaki boş alanın trafik açısından tehlike arz etmediği bildirilmiştir.

4- İlçemiz çoğunlukla bahçeli tip ev sistemine sahip olduğu, herkesin kurbanını kendi bahçesinde kestiği ve İlçe Merkezindeki eski mezbahanın halen MASKI genel müdürlüğü tarafından şantiye olarak kullanıldığı Manisa Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Sağlık Işleri Daire Başkanlığı Veteriner Işleri Şube Müdürlüğünün 17.06.2022 tarihli ve E-5099051-804.01-172133 sayılı yazısı ile belirtildiğinden İlçemizde Kurban kesim yeri belirlenmemiş ve kurban komisyonu hesabı açılmamıştır. Ancak özel şahıs ve işletmeler tarafından Kurban Kesim Yeri hazırlayanların Komisyon başkanlığına (İlçe Müftülüğüne) müracaatı halinde, bu yerlerin uygun olması halinde, gerekli uygunluk izni komisyonun değerlendirmesi sonuncunda Müftülükçe verilecektir.

5- Kurban kesim yeri hizmeti verecek muhtemel özel şahıs ve işletmelerin bu yerler için önceden Kurban Hizmetleri Komisyonuna müracaat ederek gerekli uygunluk şartlarını sağladıktan ve komisyonca verilecek uygunluk belgesi alındıktan sonra kesim yeri hizmeti verebileceklerine dair gerekli duyuru ve uyarıların Belediye anons sistemi, ilgili kurumların Web sayfaları vb. araçlarla ve Muhtarlıklar aracılığı ile duyurulmasına,

6- Kesim i işlemlerinin hayvana en az acı verecek şekilde keskin bıçaklarla ve gözü bağlanarak yapılması işkence gibi eziyet ve işkence gibi normal olmayan davranışlardan sakınılması, Cuma Vaazı ve Hutbelerde, Vaiz ve İmam-Hatiplerce cemaate duyurulması sağlanacaktır.

7- Derilerin yaralanmadan yüzülmesi ve bozulmaması tuzlanarak muhafaza edilmesi için vatandaşlar uyarılacaktır.

8-Kurban edilecek hayvanların yaşlarının uygun olması, gebe ve damızlık niteliği taşıyan hayvanların Kurbanlık Satış yerlerine girişlerine ve Kurban olarak kesilmelerine müsaade edilmemesi, gerekli kontrollerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Belediye Zabıtası vasıtasıyla denetlenmesine ve bu hususun Belediye hoparlörü ve diğer vasıtalarla halka duyurulmasına,

9- Kurban kesenlerin, Kurban atıklarının çöp varillerine atılmaması, kanalizasyon kanallarına dökülmemesi, açıkta bırakılmaması, çevre temizliği ve halk sağlığı açısından bu tür atıklarin sokak hayvanlarına bırakılmadan derin çukurların açılması ve atıkların bu çukurlara gömülmesi hususunda vatandaşlarımız Belediye yayın sistemi, Cami Vaaz sistemleri aracılığı ile uyarılacaktır.

10- Kesilen kurban atıklarının kesinlikle çöp bidonlarına atılmaması hususu denetlenecek, çöp bidonlarına atılma ihtimali düşünülerek, Kurban Bayramı 1.2.3. günleri çöp bidonlarının Belediye görevlilerince boşaltılması sağlanacaktır.

11- Atıklar sebebiyle, vatandaşlarımızın mikrop kapmaması için, gerekirse atık olduğu tespit edilen yerlerin vatandaşlarca veya Belediye görevlilerince yıkanması sağlanacaktır.

12-Kurbanların açık alanlarda, parklarda, caddelerde, müsait olmayan yerlerde kesilmesi, atıklarının ortalarda bırakılması veya çöp bidonlarına atılmaması Belediye görevlilerince engellenecektir. Kurban atıklarının çöp bidonlarının yanına poşet içerisinde konulması gerekmektedir.

13- Kurbanın Dini esaslara göre kesilmesi hususu Ilçe Müftülüğünce sağlanacaktır.

14-Kesilecek Kurbanlık hayvanların sağlık durumları Belediye ile Tanım ve Orman İlçe Müdürlüğü veterinerlerince kontrol edilecektir.

15-1ş bu Kurban Hizmetleri Komisyonu kararında bulunmayan ya da tereddüt edilen hususlarda 03/06/2022 tarihli ve 31855 sayılı Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığı)'ndan yayınlanan"2022 YILI KURBAN HIZMETLERININ UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ" hükümleri uygulanacaktır.

16-Kurban olarak kesilen hayvanların kulak küpelerinin Merkezde Belediye görevlileri, Mahallelerde ise Muhtarlıklar tarafından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği hatırlatılacaktır.

17-Kurban kesim yeri hizmeti vermek için müracaat eden şahıs ve işletmelerin müracaatlarının uygunluk durumunun tespiti ve denetimi resmi gazetede yayımlanan "2022 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ"i çerçevesinde Belediye, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Sağlık İlçe Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilecek birer personelin dolduracağı Ek-6 kontrol formu çerçevesinde yapılacaktır.

18-Kurban günlerindeki denetim ise Belediye, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Sağlık İlçe Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilecek birer personel ile Belediye zabıtası, İlçe Merkezinde Emniyetçe, dış Mahallerinde ise Jandarma tarafından görevlendirilecek personel nezaretinde yapılacaktır.

19-İş bu karar İlçemiz Hükümet Konağı ilan panosunda, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Web siteleri ve uygun vasıtalarla ilan edilecektir.