Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Saruhanlı Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısı 5 Mayıs  2023 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Sosyal Tesisler Halk Kafe’ de yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ: 

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.04.2023 tarih ve 18198 sayılı yazısı “ 2022 Mali Yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri İle İlgili Encümen Kararının Görüşülmesi ” hakkında teklifi.

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 19.04.2023 tarih ve 18156 sayılı yazısı  “09 Nisan 2023 Tarihli ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" de belirtildiği gibi C8 grubunda olan Saruhanlı Belediyesindeki Müdürlük sayısı bir adet arttırılarak Afet İşleri Müdürlüğünün ihdas edilme zorunluluğu getirildiğinden (I) sayılı Memur Kadro İhdas Cetvelinin onaylanması” hakkındaki teklifi.

3-Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.04.2023 tarih ve 18197 sayılı yazısı “ 2023 Yılı Tarım Aletleri tarifesinin belirlenmesi ile ilgili  13/04/2023 tarihli ve 4 Sayılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.04.2023 tarih ve  18308 sayılı yazısı “ 2023 yılı Beton Taşıma ve Güzergah İzin Belgesi ücret tarifeleri ile ilgili 12.04.2023 tarih ve 5 sayılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

5-Zabıta Müdürlüğü’nün 25.04.2023 tarih 18226 sayılı yazısı “ İlçemiz Kurtuluş Mahallesinde yeni kurulacak olan pazaryeri için  yıllık olarak tezgah fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili  14.04.2023 tarih ve 06 Nolu Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

6-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.04.2023 tarih ve 18291sayılı yazısı “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Büyükbelen mahallesinde bulunan Tapunun  (eski ) 229 ada 4 parselinde kayıtlı olan Tarla vasıflı taşınmazın  01.10.2021 tarih ve 77 sayılı Meclis kararı ile satış yetkisi verilmiş  ancak yapılan ifraz ve ihdas işlemleri neticesinde cins değişikliği yapılarak oluşan 229 Ada 49 ve 50 nolu parsellerde kayıtlı Arsa vasıflı taşınmazların satışı” hakkındaki teklifi.