İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Duyuru

İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi onaylı Uygulama İmar Planında, K19-D-03-A-1-A ve K19-D-03-A-1-D paftaları içinde kalan ve ekli düzenleme sınır haritasında, sınırları belirlenmiş olan, tapunun; 3640, 3660, 3661, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 136 ada 1 ve 136 ada 2 parsel ve ihdas parsellerinin bulunduğu imar adalarında, 3194 sayılı İmar Kanununun Arazi ve Arsa düzenlemesi başlığı altındaki 18. Maddesi gereğince düzenleme dosyası incelenerek Saruhanlı Belediyesinin 05.05.2023 tarih ve 145 sayılı kararı ile düzenleme sınırının kabulü ve ada düzenlemesi yapılmasına karar verilmiş ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 10.05.2023 tarih ve 2023/2023 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

 Söz konusu 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereği parselleri gösteren düzenleme dosyası ve dağıtım cetvellerinin, Belediyemiz İlan Panosunda, İlçemizde faaliyet gösteren yerel gazetelerin birinde ve Belediyemiz internet sitesinde 18.05.2023 ile 18.06.2023 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kadastro Parseline Sıralı TIKLAYINIZ

İmar Parseline Sıralı TIKLAYINIZ

Encümen Kararı TIKLAYINIZ

Düzenleme Sınır Krokisi TIKLAYINIZ

Dop Hesabı TIKLAYINIZ

Dağıtım Cetveli TIKLAYINIZ

Ada Rövele Krokisi TIKLAYINIZ